Opplegg til Litt redd, bare


FØR: 

– Hva tenker dere når dere hører tittelen på denne boka? 

– Synes dere tittelen på boka, passer til forsidefotografiet? Hvorfor/hvorfor ikke? 

– Psykiske vansker og psykiske lidelser er ikke det samme, hva er forskjellen?  

Del denne artikkelen mellom dere og snakk sammen i gruppa etter at dere har lest. Presenter først innholdet i hver deres del av artikkelen. Diskuter deretter følgende spørsmål: – Blir dere overrasket over at antall unge som sliter psykisk øker? – Hva tenker dere om årsakene som blir presentert i artikkelen? 

– Handlingen foregår i bydelen Frogner i Oslo. Finn bydelen på et digitalt kart. Hvilke attraksjoner finner man her?  

Klassesamtale:
– Hvorfor bruker man litterære virkemidler? Hvilke litterære virkemidler kan dere? Skriv en liste sammen på tavla. Kom gjerne med eksempler også.

UNDER: 

Individuelt:  

– Samle på virkemidler. Mens dere leser utdraget, skriv ned alle virkemidlene dere kommer over. 

– Når dere er ferdige med å lese, sammenlign lista med virkemidler, to og to sammen. Har dere de samme?  

ETTER: 

Klassesamtale: 

– Skriv ned på tavla virkemidlene som er brukt i utdraget. Hva slags type virkemidler er det? 

– Det er noe som går igjen i flere av virkemidlene til Kielland Krag, hva er det? Hvilken effekt har dette på deg? 

Muntlig: 

– På tredje side i utdraget står det bare: Hva er det som er galt? – Hvilken effekt har det at en setning får stå helt alene sånn på en side, synes dere? 

– Cornelius blir kvalm. – Er dere enige i at man kan bli kvalm av redsel? Hvilke andre fysiske følelser kan man oppleve når man er redd? Skriv en liste sammen på gruppa. Prøv gjerne å skrive setninger der dere bruker sammenligningene. 

– I dagligtalen kan mange si ting som «jeg har så angst, jeg har sosial angst, jeg får helt panikk/panikkanfall, jeg har helt noia, jeg er superdeppa, jeg er skikkelig deprimert nå» for å beskrive ubehagelige opplevelser eller følelser. – Er dette egentlig innenfor, eller bør man være mer forsiktig og bevisst når man bruker begrep som for andre kan være knytta til store problemer?

Sammenligning: 

Forslag til organisering: Elevene jobber først individuelt og skriver ned svarene sine. Deretter sitter de sammen i par/grupper på to eller tre elever og deler det de har skrevet. 

– Les eller lytt til utdraget Litt redd, bare og Fumbler

– Hva er forskjellen på Cornelius og Emil?  

– Hvorfor har Cornelius bedre råd enn Emil?  

– Hvilke konsekvenser har det for oppveksten at Cornelius og Emil vokser opp med forskjellige ressurser? 

– Hvilken litterær sjanger ville du plassert denne boka i? 

Skriftlig: 

– Denne boka vant Uprisen – les juryens begrunnelse på Uprisen.no, er du enig i det som står der? Husk å begrunne meningene dine. 

 

Kompetansemål:

Norsk

– Lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler.

– Sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid.

– Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon.

– Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

– Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.

Samfunnsfag

– Vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet.

– Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.