Opplegg til Ljå

FØR:

Se på sjanger, tittel, ingress og bokomslag og snakk om forventninger til utdraget.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hva kjenner dere igjen på forsida?
– Hva tror dere teksten handler om ut ifra omslag, ingress og tittel?
– Hvor og når tror dere den foregår?

Boka er i fantasy-sjangeren.

– Hvilke andre fantasy-bøker vet dere om/har dere lest?
– Hvilke forventninger har dere til en fantasy-bok?
– Får dere lyst til å lese teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva tror dere at dere kommer til å like og mislike?

UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord i en leselogg mens de leser. Det kan være:

– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk.
– Noe de synes er med på å gjøre utdraget spennende.
– Noe de synes er godt skildret.

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale.

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

 

2. Min leseopplevelse
Individuelt arbeid.

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.

Eksempel: «Jeg synes at … slutten på utdraget var god, fordi den fikk meg til å lure på hva som skjer videre og ga meg lyst til å lese mer.»

a. Da jeg leste, la jeg merke til …
b. Jeg synes at …
c. Jeg likte godt da …
d. Jeg ble irritert over …
e. Det gjorde inntrykk på meg at …
f. Hvis jeg var …
g. Jeg ble skuffet over …
h. Jeg ble overrasket over …
i. Slutten var …

3. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Etter at elevene har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse, kan dere snakke om utdraget i hel klasse.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur, er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som «hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» La deretter samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar. Da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av den verden handlingen foregår i?
– Hva synes dere om Ljåen?
– Hva med Citra? Hvilket inntrykk får dere av henne?
– Hvilke av disse ordene synes dere passer best for å beskrive henne:

tøff, uredd, modig, trygg, nervøs, bekymret, redd, mistenksom, handlekraftig, manipulerende, rask, lur, naiv, sterk, svak, ensom

– Hva tror dere vil skje videre med Citra?
– «Så» dere for dere handlingen mens dere leste? Var det ev. deler av handlingen, personer eller ting som var lettere å forestille seg enn andre? Hvilke?
– Hvordan ville du reagert hvis du var i en liknende situasjon?

Les denne anmeldelsen av boka i på Bok365.no https://bok365.no/artikkel/briljant-dodsdrama/
– Gir anmeldelsen dere lyst til å lese boka?
– Hva er det i anmeldelsen som gjør at dere vil lese boka/ikke vil lese boka?
–Tror dere at dere kommer til å lese hele serien?
– Hvorfor er serielitteratur viktig?

4. Vurdering og avstemming
Klassesamtale.

– Hva likte/likte dere ikke med utdraget?
– Hva ville du sagt hvis du skulle beskrevet boka for en venn?
– Hva ville du sagt til forfatteren hvis du skulle kommet med forslag til forbedringer?

Det er viktig at synspunktene forklares og at rammene er hyggelige. Elevene må få fremføre sin opplevelse og meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.

Avslutt gjerne med å legge inn meningene deres om utdraget på txt.no. Klikk dere inn på utdraget fra Ljå og legg inn meningene i boksen «Våre meninger om utdraget», nederst på siden.

Vi setter også veldig stor pris på hvis du som lærer ønsker å vurdere hvordan utdraget fungerte som en del av litteraturundervisningen – om det bidro til å skape engasjement for lesing blant elevene dine osv.

Skriveoppgaver:

1. Skriv hva som skjer videre med Citra.

2. Skriv hvordan Rowan møter Ljåen.

3. Les hele boka og anmeld den på Uprisen oversatt

Boktrailere:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=xBeqd-hpVyY&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=s5fnTB9eSu4

https://www.youtube.com/watch?v=Vdd8JEF-rSw