Opplegg til Magnus Chase

FØR:

Se på sjanger, tittel og bokomslag og snakk om forventninger til utdraget.
Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hvilke andre fantasy-bøker vet dere om/har dere lest?
– Hvilke forventninger har dere til en fantasy-bok?
– Hvilke tanker setter tittelen i gang?
– Hva kjenner dere igjen på bildet?
– Hva tror dere teksten handler om, ut ifra omslag og tittel?
– Hvor og når tror dere den foregår?
– Får dere lyst til å lese teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva tror dere at dere kommer til å like og mislike?

En alternativ introduksjon til utdraget kan være å ta utgangspunkt i forfatteren:
Finn ut om det er elever i klassen som har lest noe av forfatteren tidligere. Rick Riordan har gitt ut flere populære ungdomsbøker, bl.a. serien om Percy Jackson.
La et par elever finne ut mer om forfatteren, fortelle klassen litt om bøkene de har lest, hva de synes om bøkene, hvorfor de tror at bøkene har blitt så populære osv.
I tillegg til Wikipedia finner dere mer informasjon om Rick Riordan på rickriordan.com

Det går også an å vise denne boktraileren som en introduksjon til lesingen:
https://www.youtube.com/watch?v=Udd_tbbtBhE

Hvis du som lærer vurderer at utdraget kan bli en utfordring for elevene dine, er det en god idé å lese ingressen med elevene. Det kan dessuten være lurt å forberede lesingen ved å snakke om noen av ordene i teksten, for eksempel: snikmyrdet, kaleidoskop, paranoid, disiplinærproblemer, radaren, dominosteinen, bønnfalt, kameleon, bifallende, vikingsnadder, seremoni.


UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord i en leselogg mens de leser. Det kan være:

– Noe de synes er godt skildret.
– Noe de synes er med på å gjøre utdraget spennende.
– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk.

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale.

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

2. Min leseopplevelse
Individuelt arbeid.

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.

Eksempel: «Jeg synes at … slutten på utdraget var god fordi den fikk meg til å lure på hva som skjer videre og ga meg lyst til å lese mer.»

a. Da jeg leste, la jeg merke til …
b. Jeg synes at …
c. Jeg likte godt da …
d. Jeg ble irritert over …
e. Det gjorde inntrykk på meg at …
f. Hvis jeg var …
g. Jeg ble skuffet over …
h. Jeg ble overrasket over …
i. Slutten var …

3. Personlig mening
Individuelt arbeid.

Be elevene ta stilling til utdraget:

– Likte de utdraget?
– Hva er de tre viktigste grunnene til at de likte/ikke likte teksten?
– Ga utdraget dem lyst til å lese videre i boka?

4. Del leseopplevelsen
Gruppesamtale.

Elevene jobber i grupper på fire-fem elever. Be dem dele tankene fra punkt 2 og 3 over. Først kan de si setningene de har laget og deretter snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre.

5. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Etter at elevene har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse, kan de snakke om utdraget i hel klasse.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur, er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som «hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?», og la samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar. Da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilke av disse ordene synes dere passer best for å beskrive Magnus:
tøff, uredd, modig, trygg, nervøs, bekymret, redd, mistenksom, rask, lur, naiv, sterk, svak, ensom

– Hvilket inntrykk får dere av Randolph?
– Hva skjedde med moren til Magnus? Og med faren?
– Hvorfor er Magnus så skeptisk til onkelen sin? Bør han stole på ham?
– Hvem stoler du mest på – Magnus eller Randolph? Forklar hvorfor.
– Hva betyr det at vi får historien fortalt av Magnus?
– Hvordan tror dere at dette hadde endret seg, hvis det var en annen forteller?
– Hvorfor tror dere at Magnus til slutt velger å følge onkelen, på tross av sin skepsis?
– Hvem tror du det er som er på vei mot dem?
– Hvordan ville du reagert hvis du var i en liknende situasjon?

6. Vurdering og avstemming

Til slutt kan dere diskutere utdraget i klassen med tanke på å nå frem til en felles vurdering:

– Liker dere utdraget fra Magnus Chase?
– Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes og at rammene er hyggelige. Elevene må få fremføre sin opplevelse og meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.

Avslutt gjerne med å legge inn meningene deres om utdraget på txt.no. Klikk dere inn på utdraget fra Magnus Chase og legg inn meningene i boksen «Vi mener», nederst på siden.
Vi setter også veldig stor pris på hvis du som lærer ønsker å vurdere hvordan utdraget fungerte som en del av litteraturundervisningen – om det bidro til å skape engasjement for lesing blant elevene dine osv.


Skriveoppgaver:

a. Skriv scenen fra Randolph sin synsvinkel.

b. La elevene anmelde boka på Uprisen oversatt her:
http://uprisen.no/tekst/magnus-chase-og-gudene-fra-asgard-1/

 

Opplegget dekker følgende kompetansemål:

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon