Opplegg til Minus 14

FØR:

1. Påstandsark
Individuelt arbeid

Del ut ark med påstander til diskusjon (se ev. ark til utdeling HER)

Elevene skal nå lese setningene, krysse av om de er enige eller uenige og forberede seg på å forklare hvorfor.

Påstander:

– Det er greit å fortelle en hvit løgn når mamma maser
– Det er viktig å si ifra
– Har du en annen interesse enn fotball og shopping, er du ute
– Bare smågutter leker med snø
– Det er ubehagelig når noen ler av deg
– Frokost-tv er tomgang-tv
– Barn og ungdom bør behandle voksne med respekt
– Det blir bare verre hvis man sier noe mot mobberne
– De som sier det som passer best, har en lysende fremtid foran seg

Etter det individuelle arbeidet kan elevene eventuelt få diskutere meningene sine i små grupper på fire elever for å forberede klassesamtalen i punktet under.

2. Påstander i hel klasse
Klassesamtale

Som forberedelse til lesingen kan dere diskutere påstandene i hel klasse, der elevene begrunner synspunktene sine.

Siden tema for boka er mobbing, kan det også være en fin inngang til teksten å snakke litt om dette:
– Hvilke andre bøker/filmer/TV-serier kjenner dere som handler om mobbing?
– Synes dere vi trenger bøker/filmer som tar opp dette temaet? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva legger dere merke til på bildet?
– Hvordan forstår dere tittelen: Minus 14?
– Hvilke sammenhenger ser dere mellom tittel, omslag og tema?
– Hvorfor tror dere designeren har laget omslaget slik?

UNDERVEIS:

– Finn og marker de stedene i utdraget der påstandene tematiseres. Legg også merke til om det blir gitt en begrunnelse i teksten.
– Noter spørsmål til teksten dersom det er noe dere lurer på.


ETTER:

1. Samtale om påstander etter lesing
Klassesamtale

Gå igjennom påstandene på nytt og spør elevene om det er noen som har endret mening.
Be elevene dele tankene sine.
– Har de endret mening? Hvorfor/hvorfor ikke?

2. Samtale om utdraget
Klassesamtale

Snakk deretter om utdraget og la elevene dele tankene sine.

Vi anbefaler at litterære samtaler tar utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Åpne og autentiske spørsmål – spørsmål der svaret ikke er gitt på forhånd, gjør det lettere for dem å relatere litteraturen til egen hverdag og eget liv og dermed også å engasjere seg i litteraturen.

Begynn gjerne med spørsmål som:
– Hva handlet dette om? Eller
– Hva skjedde her?

Når elevsvarene blir fulgt opp på en oppmerksom og konstruktiv måte, opplever elevene at leseropplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor. Det kan for eksempel skje ved å la samtalen bygge videre på elevenes svar når et nytt spørsmål blir formulert (såkalt opptak og høy verdisetting).

Når elevene har fått anledning til å formulere og diskutere leseopplevelsene sine, anbefaler vi deg å bruke teksten til å stille spørsmål som du vet vil engasjere.

I tillegg kan ett eller flere av følgende spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av Tobias?
– Hva synes dere om det Tobias opplever?
– Hva tenker dere om måten han reagerer på?
– Hvorfor tror dere Adrian og vennene hans er så kjipe mot Tobias?
– Hva ville dere gjort hvis dere hadde vært i samme situasjon som Tobias?
– Hva ville dere gjort hvis dere hadde vært vennen hans?
– Synes dere Elias og Dia gir ham støtten han trenger?
– Hvordan vil dere beskrive vennskapet med Elias?
– Hva tror dere det er Tobias liker med Dia?
– Hvordan vil dere beskrive Tobias? Hvilken type virker han som?
– Liker dere ham? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvordan tror dere han har det hjemme?

Tobias er ganske kritisk til de fleste voksne som omgir ham.
– Hvorfor tror dere han er så kritisk? Synes dere kritikken virker rettferdig?
– Hva synes dere om måten han beskriver kontaktlæreren sin på?
– Hva tror dere Tobias mener med setningen: «Når voksne setter seg ned for å komme i øyehøyde, er det alvorlig»? Er dere enige?
– Hva er det han liker med Tore Evenstad?
– Hvilke voksenpersoner er de viktigste i livet deres? Hvilke har dere mest respekt for, og hva skyldes det?

I følgende to sitater forestiller Tobias seg fremtiden sin, som en kontrast til det som er rundt ham nå:
a) «Når jeg blir gammel, skal jeg verken mate småfugler eller spise wienerbrød, og i hvert fall ikke se på frokost-tv.»
b) «Dagen jeg fyller atten, skal jeg vekk fra dette drittstedet. Denne bygda som bare er et kjøpesenter, en bensinstasjon og en gigantisk idrettshall».

– Hvorfor tror dere han gjør dette?
– Hvordan påvirker nåtiden dere når dere tenker på fremtiden deres?

– Hva tror dere Tobias gjør for å få Adrian til å slutte å mobbe ham?
– Hva ville dere gjort?
– Hva tror dere skjer videre mellom Tobias og Dia?
– Hva tenker dere nå om tittelen Minus 14?

Skriveoppgave:

Boka er nominert til Uprisen 2020. Hvorfor tror dere ungdommen valgte å nominere denne boka til årets ungdomsbok?
Les hva ungdom mener om boka her https://uprisen.no/tekst/minus-14/