Opplegg til Mørket kommer innenfra

FØR:

Se på omslag, tittel og ingress.
Snakk i klassen om forventninger til utdraget og boka.
Dere kan ev. ta utgangspunkt i følgende spørsmål:

– Hvilke tanker setter tittelen i gang?
– Hvilken stemning kommer tydeligst frem på omslaget?
– Hva er det som bidrar til å fremkalle denne stemningen hos dere?
– Hva tror dere teksten handler om?
– Hva tenker dere om overskriften til utdraget, Årets kollega fra i fjor?

Sjangeren er dystopi.
– Hva forbinder dere med denne sjangeren?
– Kjenner dere til andre eksempler på dystopier – bøker, filmer, spill?
– Hvorfor tror dere at dystopien er en så populær sjanger blant ungdom?
– Hva kan en dystopi si om vårt samfunn i dag?
– I hvilken grad synes dere det er sammenheng mellom tittel, forside og sjanger?
– Synes dere at overskriften på utdraget, Årets kollega fra i fjor passer til en tekst i dystopi-sjangeren dystopi? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Får dere lyst til å lese utdraget?
– Hva tror dere at dere kommer til å like/ikke like?
– Hva vet dere om forfatteren?
– Kan dere finne andre bøker hun har skrevet?

UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord i en leselogg mens de leser. Det kan være:

– Noe de synes er godt skildret.
– Noe de synes er med på å gjøre utdraget spennende.
– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk.

 

ETTER:

1. Personlig mening
Individuelt arbeid.

Be elevene ta stilling til utdraget:
– Likte de utdraget?
– Hva er de tre viktigste grunnene til at de likte/ikke likte teksten?
– Ga utdraget dem lyst til å lese videre i boka?

2. Finn argumenter
Gruppesamtale.

Elevene jobber i grupper på 4-5 elever. Be dem snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre. Lag to lister: én liste over de tingene som er med på å gjøre teksten god (argumenter for), og én liste over ting som trekker ned (argumenter mot).

På listen over argumenter for kan det for eksempel stå:
«Jeg synes at… utdraget var spennende fordi man gradvis skjønte hvor skummel Bratvold var.»

På listen over argumenter mot kan det for eksempel stå:
«Jeg likte ikke at de fire vaktene stoppet og skjøt etter henne fordi jeg synes det hadde vært mer realistisk hvis de hadde prøvd å ta henne igjen.»

Be elevene skrive så mange fordeler og ulemper som de klarer.

3. Debatt i grupper à 4-5 elever
Gruppesamtale.

Del gruppene fra oppgave 2 i to. Den ene halvparten tar listen med argumenter for og den andre med argumenter mot. Elevene med argumenter for settes sammen med en annen gruppe med argumenter mot. Førstnevnte skal argumentere for at teksten er god, sistnevnte skal argumentere mot. Kjør debatt.

4. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Etter at elevene har jobbet individuelt og i grupper med å vurdere og diskutere teksten, kan dere snakke om utdraget i hel klasse.
Snakk først om hvordan de var å jobbe på denne måten og om de ulike argumentene som kom frem.

Hvis dere ønsker å snakke mer om vurdering og litterær kvalitet, kan dere ev. også gå inn på uprisen.no, der norske ungdommer har anmeldt boka: http://uprisen.no/tekst/morket-kommer-innenfra-2/

Les et par anmeldelser og snakk om dem.
– Hva legger ungdommene vekt på?
Prøv også å sammenligne noen av anmeldelsene.
– Hva gjør noen gode og andre mindre gode?

Mørket kommer innenfra fikk en god anmeldelse på NRK og fikk dessuten Kritikerprisen 2016. Les henholdsvis anmeldelsen og juryens begrunnelse her og her.
– Hvordan vil dere sammenligne disse vurderingene med anmeldelsene på Uprisen?
– Hvorfor tror dere ikke boken ble nominert til Uprisen?
– Er det forskjeller når ungdom og voksne anmelder, vurderer og nominerer bøker? Begrunn svaret.

Hvis dere er ferdige med vurderingen, kan dere isteden snakke om teksten med utgangspunkt i spørsmål som disse:
Hvor tror dere handlingen foregår? Hvilken by og land kan dette være? Kan det være i Norge?
Hvorfor er det så få folk i byen?
– Hvem er de mørkkledde skikkelsene utenfor helsesenteret?
– Hvordan tror dere det føles å være Linnea i situasjonen som har oppstått?
– Hva ville dere gjort i en slik situasjon?
– Hvordan synes dere utdraget svarer til sjangerbetegnelsen dystopi?
– Hvilket inntrykk får dere av Yngvar Bratvold? Stoler dere på han?
Hva tror dere har skjedd med mora til Linnea?

Følg opp svarene ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes utsagn. Da opplever elevene at de blir hørt og tatt på alvor.

Ekstraoppgaver:

a. Skriv videre på utdraget og fortell hva som skjer etter at Linnea har løpt ut av helsesenteret.

b. Skriv en anmeldelse av teksten. Mal for anmeldelser finnes her http://uprisen.no/laerersider/hvordan-skrive-en-anmeldelse/

c. Borgerkrig. Hva er en borgerkrig? Kan du flere eksempler på det? Lag et foredrag for de andre i klassen.

d. Hvordan vil du sammenligne dette utdraget med opplevelsen til Aya i Jag är Supermann?

Les mer:
Om den amerikanske borgerkrigen: https://snl.no/Den_amerikanske_borgerkrigen
Om Syria:
http://www.globalis.no/Konflikter/Syria