Opplegg til Nærmere kommer vi ikke

FØR:

Se på omslag, tittel og ingress.
– Hva ser dere på bildet?
– Hvilken stemning mener dere at forsiden uttrykker?
– Hvordan forstår dere tittelen?

Handlingen i Nærmere kommer vi ikke foregår på Finnsnes.
– Vet dere hvor det er?
– Hva vet dere om Finnsnes?
– Vet dere om andre bøker der handlingen er lagt til denne byen?
– Har det noe å si for en bok hvor handlingen foregår? Begrunn svaret.

Boken er en kjærlighetsroman.
– Hvilke forventninger har dere til en slik bok?

Nærmere kommer vi ikke er et eksempel på såkalt skeiv litteratur.
– Hva menes med det?
– Vet dere om andre bøker som kan omtales som skeiv litteratur?
Det har kommet flere slike ungdomsbøker de siste par årene. Dere finner eksempler her og her.

UNDERVEIS:
Lesestopp

Be elevene stoppe underveis i lesinga, f.eks. når fortellerforholdene endres, øverst på s.115.
La elevene sitte i par eller små grupper og snakke om hva de har lest så langt og hva de tror vil skje i fortsettelsen.
Ett eller flere av følgende spørsmål kan inngå i samtalen:
– Hvilket inntrykk har dere fått av Jens?
– Hvorfor tror dere han sier ja til å kjøre Edor?
– Hvilket inntrykk har dere fått av Edor?
– Hva tror dere det er ved Edor som fascinerer Jens?
– Hvordan tror dere at Edor har opplevd det som har skjedd?
– Hvem tror dere han har besøkt på kirkegården?
– Hvorfor tror dere at han vil dra til Yttersia?
– Hva tror dere Edor synes om Jens?
– Hva tror dere skjer videre i teksten?

 

ETTER:

1. Min leseopplevelse
Individuelt arbeid.

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.

Eksempel: «Jeg synes at … slutten på utdraget var god fordi jeg lurer på hva som skjer videre og fikk lyst til å lese mer.»

a. Da jeg leste, la jeg merke til …
b. Jeg synes at …
c. Jeg likte godt da …
d. Jeg ble irritert over …
e. Det gjorde inntrykk på meg at …
f. Hvis jeg var …
g. Jeg ble skuffet over …
h. Jeg ble overrasket over …
i. Slutten var …

2. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Snakk om utdraget med utgangspunkt i spørsmålene fra underveis-fasen og de faste uttrykkene i punktet over. La samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som følger opp på, utdyper og bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.
I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:
– Hvilken av de to karakterene ligger dere best? Hvorfor?
– Hvordan vil dere beskrive forholdet mellom Jens og Edor?
– Vil dere si at de er nærme hverandre?
– Hvordan kan dere begrunne dette ved hjelp av teksten?
– Hvilken rolle spiller motorsykkelen til Jens?
– Kjenner dere låta som Edor synger? (Hør den ev. her).
– Hvordan synes dere den passer til resten av teksten?
– Hvilken rolle spiller stedet, Finnsnes og naturen?

I boka som vant Uprisen i fjor, #alfahann av Jan Tore Noreng, er også handlingen lagt til Finnsnes.
– Har dere lest #alfahann?
– Hvilke likheter og forskjeller finnes i beskrivelser av byen og karakterene?
– Hva synes dere om utdraget? Dere kan også lese anmeldelser av boka på Uprisen: http://uprisen.no/tekst/naermere-kommer-vi-ikke/ og sammenlikne anmeldelsene med leseopplevelsene deres.

– Hvordan tror dere relasjonen mellom Jens og Edor utvikler seg i resten av boka?

Ekstraoppgaver:

a. Lag en sammensatt tekst som illustrerer utdraget. Det kan være en tegning, en tegneserie eller en collage. Alternativt kan du lage en ny forside til boka.

b. Skriv en tekst om stedet der du bor. Du kan f.eks. velge et sted du liker og forestille deg at du drar dit med en du er glad i eller en du ønsker å bli bedre kjent med.