Opplegg til Over alt på jord

FØR:

Se på omslaget til boka.
– Hva legger dere merke til?
– Hvilke assosiasjoner får dere når dere ser på bildet?
– Hva tenker dere om tittelen?
– Hvilken sammenheng er det mellom omslag og tittel?

Over alt på jord er ei diktsamling.
– Hvilke andre dikt/diktbøker kjenner dere til?
– Hvordan skiller diktsjangeren seg fra romansjangeren, tegneserier, faktabok osv.?
– Hvilke forventninger har dere til dikt?

Dette er dikt om 22. juli. Snakk sammen i klassen.
– Hva husker dere fra 22. juli?
– Hvorfor er det viktig å snakke om det som skjedde?
– Hvordan kan en diktsamling ta for seg en så alvorlig hendelse?

 

UNDERVEIS:

Be elevene om å lese diktene tre ganger.
For hver gjennomlesing gjør de følgende:
– legger merke til hva de legger merke til mens de leser
– vurderer forståelsen av diktene på en skala fra 1 til 10
– skriver ned ting de lurer på
– Hva føler de når de leser disse diktene?

Når hvert dikt er lest tre ganger, noterer elevene utviklingen i forståelsene av hvert dikt.


ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale

 

2. Samtale i grupper
Gruppesamtale

Be elevene om å gå i grupper på 3-4 elever.
Elevene skal først velge et par dikt som de ønsker å diskutere.
La dem deretter snakke om hvert av diktene med utgangspunkt leseopplevelsene sine og følgende spørsmål:
– Hva var dere oppmerksomme på?
– Hva synes dere var lett å forstå? Hva var mer vanskelig?
– Hva overrasket dere?
– Hvilke spørsmål sitter dere igjen med til hvert dikt?
– Hvilke følelser oppstod da dere leste disse diktene?

 

3. Fordypning i fire dikt
Hel klasse

Velg ut et par dikt, les dem høyt for klassen og snakk deretter om diktene med klassen.

– Hva tenker elevene om disse diktene?
– Hvordan vil elevene beskrive hva diktene handler om?
– Hva legger dere spesielt merke til?
– Er det noen gjentagelser eller motsetninger som peker seg ut?
– Hvem henvender diktene seg til? Og hvordan?
– Liker dere diktene? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvordan kan dikt sette ord på følelser og hendelser?

Skriveoppgaver:

1. La elevene selv skrive dikt inspirert av diktene i dette utdraget.
2. En annen mulighet er å stille elevene friere: Å be dem skrive dikt som passer til tittelen på diktsamlingen, Over alt på jord.
3. Snakk sammen om 22. juli og hvordan disse diktene gjør det lettere eller vanskeligere å snakke om det som skjedde.