Opplegg til På vei mot toppen

FØR:

1. Påstandsark
Individuelt arbeid.

Del ut ark med påstander til diskusjon(se ev. ark til utdeling her)

Elevene skal nå lese setningene, krysse av om de er enige eller uenige og forberede seg på å forklare hvorfor.

Påstander:

– Hiphop er bra musikk
– En ekte rapptekst bør inneholde banning
– I en battle er alt lov
– I en battle har man bare én sjanse
– Det er mange klisjeer i en rapp-låt
– Du må være fattig for å skrive gode raptekster
– En battle er som boksning
– Det er ikke lov med slag under beltestedet
– Uten en gjeng har du ikke noe håp

Etter det individuelle arbeidet kan elevene eventuelt få diskutere meningene sine i små grupper på fire elever for å forberede klassesamtalen i punktet under.

2. Påstander i hel klasse
Klassesamtale.

Som forberedelse til lesingen kan dere diskutere påstandene i hel klasse, der elevene begrunner synspunktene sine.

UNDERVEIS:

– Finn og marker steder i utdraget der påstandene berøres. Legg også merke til om det blir gitt en begrunnelse i teksten.
– Noter spørsmål til teksten dersom det er noe dere lurer på.

ETTER:

1. Samtale om påstander etter lesing
Klassesamtale.

Gå igjennom påstandene på nytt og spør elevene om det er noen som har endret mening. Be elevene dele tankene sine.

– Hvorfor har de endret mening – eller hvorfor ikke?

 

2. Samtale om utdraget
Klassesamtale.

Snakk deretter om utdraget og la elevene dele tankene sine.

Vi anbefaler at litterære samtaler tar utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Åpne og autentiske spørsmål – spørsmål der svaret ikke er gitt på forhånd – gjør det lettere for dem å relatere litteraturen til egen hverdag og eget liv og dermed også å engasjere seg i litteraturen.

Begynn gjerne med spørsmål som:
– Hva handlet dette om? eller
– Hva skjedde her?

Dersom elevsvarene blir fulgt opp på en oppmerksom og konstruktiv måte, opplever elevene at leseropplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor. Det kan for eksempel skje ved å la samtalen bygge videre på elevenes svar når et nytt spørsmål blir formulert (såkalt opptak og høy verdisetting).

Når elevene har fått anledning til å formulere og diskutere leseopplevelsene sine, anbefaler vi deg å bruke teksten til å stille spørsmål som du vet vil engasjere.

I tillegg kan ett eller flere av følgende spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvorfor er hip hop så viktig for Bri?
– Hva må hun gjøre for å slå igjennom?
– Hva synes dere om Bri?
– Hvilket inntrykk får dere av tanta hennes?
– Hvordan ser det ut der Bri bor?
– Hva synes dere om opptreden hennes i Ringen? Hvorfor gjorde hun det så bra?
– Hva med motstanderen hennes? Likte dere han? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Kjenner dere til andre bøker av forfatteren? Hvilke temaer er det forfatteren skriver om?
– Er det ting i nyhetsbildet før sommeren som gjorde temaet mer aktuelt?
– Har dere lest boka The Hate U Give? Eller sett filmen?

Ekstraoppgaver:

1. Skriv videre på utdraget
– Hva tror du skjer videre? Hvordan går det med Bri?


2. Skriv en anmeldelse
Les hele boka og skriv en anmeldelse.
Legg inn anmeldelsen på Uprisen Oversatt

Du finner tips til å skrive anmeldelse her:
https://uprisen.no/laerersider/hvordan-skrive-en-anmeldelse/