Opplegg til Sabotør

FØR:

Forbered lesingen ved å snakke om tegneseriesjangeren.
– Leser dere tegneserier? Hvilke?
– Hvilke andre tegneserier kjenner dere til?

Se deretter på omslaget til Sabotør og les ingressen.

– Hva tror dere tittelen betyr?
– Hvilke forventninger får dere når dere ser på bildet?
– Liker dere den visuelle stilen? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvordan forstår dere undertittelen: «En røverhistorie fra krigsårene»?
– Hva vet dere om norske motstandsbevegelser under andre verdenskrig?
– Navnet Vidkun Quisling er kjent av de fleste, men har dere hørt om Osvald-gruppa og Asbjørn Sunde?
– Hva klarer dere å finne ut?
– Hvilke egenskaper tror dere var nødvendige for å bli en god sabotør/motstandsmann?
– Hvilke forventninger har dere til en tegneserie som Sabotør?

UNDERVEIS:

Be elevene gjøre følgende mens de leser:

– Velg ut én eller flere ruter som du liker godt eller misliker.
– Noter hvis det er noe du ikke forstår eller noe du lurer på.

ETTER:

Snakk om utdraget med utgangspunkt i elevenes opplevelse av teksten.  Snakk også om i hvilken grad utdraget innfridde forventningene. La samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene.

Hvis ønskelig kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål også inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av Johan og Olav?
– Hvilke deler av tekst og bilder er det som bidrar til å gi dere dette inntrykket?
– Hvilken stil vil dere beskrive denne tegneserien som?
– I hvilken grad opplever dere at hendelsene er realistiske eller ikke?
– Hvem tror dere Asbjørn Sunde er?
– Hva tror dere skjer videre?

Når dere har diskutert teksten, kan dere foreta en vurdering.

Hvis du ønsker tips til arbeidet med kritisk lesing, anbefaler vi artikkelen «Hvordan få barn og ungdom til å mene? Ti spørsmål som setter samtalen i gang» av Guri Fjeldberg. Artikkelen finnes i heftet Inn i litteraturen. Ut i samfunnet som følger med årets tXt-aksjon og ligger dessuten fritt tilgjengelig på her.

EKSTRAOPPGAVER:

1. Lag en boktrailer.
Lag en boktrailer der du/dere presenterer Sabotør ved hjelp av bilder, lyd/musikk og tekst. Videoen kan vare opp til to minutter, men de beste boktrailerne er ofte korte og poengterte med en varighet på under ett minutt.

På txt.no ligger korte filmsnutter som på en pedagogisk måte tar opp hvordan man kan gå frem for å finne bilder og lyd; hva som er lov å bruke; og hvordan man samler det hele i Windows Media Player.

 2. Skriv en anmeldelse
Lån Sabotør på biblioteket, les hele boka og skriv en anmeldelse. Du finner hjelp til å skrive anmeldelsen på uprisen.no.
NB! Det er viktig at elevane har lese heile boka før dei skriv bokmelding på uprisen.no. Det held ikkje berre å ha lese utdraget.

3. Skriv videre
Skriv hva du tror vil skje videre i historien. Hva skjer på toget?

Aktuelle kompetansemål:

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger

– presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier

– planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst.