Opplegg til Slepp meg

FØR:

«13 stikkord»
La elevene forestille seg hva som skjer i utdraget, ut ifra 13 stikkord.
(En kort introduksjon til denne aktiviteten finnes ca. 26 minutter ut i dette foredraget med lektor Sture Nome.)
Her er et forslag til 13 slike stikkord fra utdraget fra Slepp meg:

øyeblikk, Anna, kjekk, kiosk, uvanlig, stirrer, Tanaelva, Samuel, endre, Amanda, flau, moped, cancan-dansere

Be elevene om først å kategorisere stikkordene i tre kolonner: personer, miljø, handling.
Elevene skal deretter forutsi hva de tror utdraget handler om ved å skrive en kort tekst.

UNDERVEIS:

Elevene kan gjerne markere i teksten eller notere mens de leser.

– Nøkkelord eller -setninger som oppsummerer innholdet
– Spørsmål til teksten.

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale.

Snakk først litt om hva elevene klarte å forutsi ut ifra de 13 stikkordene og hva som overrasket dem i utdraget fra Slepp meg.
Gi også elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

2. Samtale om utdraget
Klassesamtale.

Snakk deretter om utdraget og la elevene dele tankene sine.

Vi oppfordrer til at litterære samtaler tar utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Åpne og autentiske spørsmål – spørsmål der svaret ikke er gitt på forhånd – gjør det lettere for de å relatere litteraturen til egen hverdag og egne liv og dermed også å engasjere seg i litteraturen.

Begynn gjerne med spørsmål som:
– Hva handlet dette om? eller
– Hva skjedde her?

Dersom elevsvara blir fulgt opp på en oppmerksom og konstruktiv måte, opplever elevene at leseropplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor. Det kan for eksempel skje ved å la samtalen bygge videre på elevene sine svar når et nytt spørsmål blir formulert (såkalt opptak og høy verdsetting).

Når elevene har fått muligheten til å formulere og diskutere leseopplevelsene sine, oppfordrer vi deg til å bruke teksten til å stille spørsmål som du vet vil engasjere.

I tillegg kan et eller flere av følgende spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hva synes dere om Anna?
– Enn Samuel?
– Og Amanda?
– Hvorfor tror dere Anna blir usikker når hun møter Samuel?
– Hvorfor er hun så opptatt av hva Amanda vil si?
– Hvilket vennskap tror dere Anna og Amanda har?
– Hvordan tror dere det hadde gått om Amanda hadde vært til stede?
– Hvordan ville dere reagert i en slik situasjon?

Boka innledes slik: «Det begynner med et øyeblikk som du seinere forstår at skulle endre alt.»
– Hvorfor tror dere fortelleren starter med å bruke «du»?
– Hvordan tror dere øyeblikket kommer til å endre livet til Anna?
– Har dere eksempler på øyeblikk som har forandret livet deres?
– Synes dere Samuel virker troverdig? Stoler dere på ham? Finner dere noe i utdraget som kan styrke inntrykket deres?
– Finner dere noen likhetstrekk med utdraget fra En nesten endelig liste over verste mareritt?
– Hvordan stemte førsteinntrykket av teksten med inntrykket dere satt igjen med etter å ha lest?
– Synes dere det foreslåtte tema – vennskap – passer til utdraget? Har dere forslag til et annet tema som kunne passet?
– Hvordan synes dere det passer med tittelen på boka, Slepp meg?
– Hva tror dere vil skje videre i fortellingen?

Skriveoppgaver:
Skriv scenen slik Samuel opplever den.

Aktuelle kompetansemål:
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
– planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst