Opplegg til Støvets bok 1

9788203262982FØR:

Se på sjanger, tittel og bokomslag og snakk om forventninger til utdraget.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hva kjenner dere igjen på forsida?
– Hva tror dere teksten handler om, ut ifra omslag og tittel?
– Hvor og når tror dere den foregår?

Boka deltar i fantasy-sjangeren.

– Hvilke andre fantasy-bøker vet dere om/har dere lest?
– Hvilke forventninger har dere til en fantasy-bok?

– Får dere lyst til å lese teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva tror dere at dere kommer til å like og mislike?

En alternativ introduksjon til utdraget kan være å ta utgangspunkt i forfatteren:

Finn ut om det er elever i klassen som har lest noe av forfatteren tidligere. Støvets bok 1 er for eksempel basert på trilogien Den mørke materien som Pullman tidligere har gitt ut. Mer presist finner handlingen i Støvets bok sted ti år før begynnelsen på første bok i trilogien, Det gylne kompasset.

La et par elever finne ut mer om forfatteren, fortelle klassen litt om bøkene de har lest, hva de synes om bøkene, hvorfor de tror at bøkene har blitt så populære osv.

De kan f.eks. ta utgangspunkt i forfatterens hjemmeside (på engelsk)

Her er også en boktrailer om boka

Hvis du som lærer vurderer at utdraget kan bli en utfordring for elevene dine, kan det være en god idé å lese ingressen med elevene. Mens dere leser, kan det dessuten være lurt å kommentere hvordan du selv etablerer forestillinger og forventninger til utdraget, basert på den introduserende teksten.

Det kan dessuten være lurt å forberede lesingen ved å snakke om vanskelige ord og begreper fra teksten. Det gjelder ikke minst daimon-begrepet, som spiller en sentral rolle i bokas fantasy-univers. Alle karakterene i boka har sin egen daimon, og det er et vesen som de er nært knyttet til. Les ev. mer om daimon her

Her er noen andre ord som dere ev. kan snakke om før dere setter i gang med lesingen: ripa, Pantalaimon, farkost, røykstrime, fasade, blygt, mastiff, galagoape.

UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord i en leselogg mens de leser. Det kan være:

– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk.
– Noe de synes er med på å gjøre utdraget spennende.
– Noe de synes er godt skildret.

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

2. Min leseopplevelse
Individuelt arbeid

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.

Eksempel: «Jeg synes at … slutten på utdraget var god, fordi den fikk meg til å lure på hva som skjer videre og ga meg lyst til å lese mer.»

a. Da jeg leste, la jeg merke til …
b. Jeg synes at …
c. Jeg likte godt da …
d. Jeg ble irritert over …
e. Det gjorde inntrykk på meg at …
f. Hvis jeg var …
g. Jeg ble skuffet over …
h. Jeg ble overrasket over …
i. Slutten var …

3. Samtale i hel klasse
Klassesamtale

Etter at elevene har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse, kan dere snakke om utdraget i hel klasse.

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur, er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som «hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» La deretter samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar. Da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av den verden handlingen foregår i?
– Hva har det å si at det blir storflom?
– Hva synes dere om Malcolm?
– Hvilke av disse ordene synes dere passer best for å beskrive ham:

tøff, uredd, modig, trygg, nervøs, bekymret, redd, mistenksom, handlekraftig, manipulerende, rask, lur, naiv, sterk, svak, ensom

– Hvilket inntrykk får dere av kjøkkenpiken Alice?
– Hvorfor er Malcolm, Alice og Lyra på flukt? Hva skjedde i forkant?
– Hvorfor tror dere det er så viktig for Bonneville å få tak i Lyra?
– Og hvorfor tror dere det er så viktig for Malcolm å beskytte henne?
– Hvordan vil dere beskrive Malcolms båt, La Belle Sauvage?
– Hva kjennetegner daimonen til Malcolm?
– Hva tror dere skjedde med mannen i huset?
– Hva tror dere skjer etter at Malcolm har lukket kjellerluka?
– Hvordan ville du reagert hvis du var i en liknende situasjon

4. Vurdering og avstemming
Klassesamtale

Til slutt kan dere diskutere utdraget i klassen med tanke på å nå frem til en felles vurdering:

– Liker dere utdraget fra Støvets bok 1?
– Hva er de viktigste grunnene til at dere likte/ikke likte teksten?

Det er viktig at synspunktene begrunnes og at rammene er hyggelige. Elevene må få fremføre sin opplevelse og meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.

Avslutt gjerne med å legge inn meningene deres om utdraget på txt.no. Klikk dere inn på utdraget fra Støvets bok 1 og legg inn meningene i boksen «Vi mener», nederst på siden.

Vi setter også veldig stor pris på hvis du som lærer ønsker å vurdere hvordan utdraget fungerte som en del av litteraturundervisningen – om det bidro til å skape engasjement for lesing blant elevene dine osv.

Skriveoppgaver:

1. Skriv scenen fra Alice sin synsvinkel.

2. La elevene anmelde boka på Uprisen oversatt her

Aktuelle kompetansemål:

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger

– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering

– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon