Opplegg til Top Girl

 

FØR: 

– Hva betyr top girl? 

– Hva er cheerleading? Hvor kommer det fra? Finnes det i Norge? 

– Dette er debutboka til forfatteren Bertine Zetlitz? Hvilken annen karriere har hun? Fin ut mer om henne. 

– Denne boka har sjangerbeskrivelsen drama. Hva legger dere i dette begrepet? Kjenner dere til andre dramabøker eller -filmer/tv-serier? 

 

UNDER: 

– Stopp å lese på side 20. Her er det referert til ulike cheerleading-øvelser på engelsk. Skriv dem ned i en liste og se om du kan finne videoer av øvelsene på internett.  

 

ETTER: 

– Etter å ha lest utdraget. Hva tenker du om Ellis situasjon? Hvilke utfall kan situasjonen ha? 

– Hvordan preger skaden til Elli hennes motivasjon for å fortsette med cheerleading? 

– Hva skjedde med vennskapet hennes med Astrid og Line? 

– Hvorfor tror dere at Astrid oppfører seg slik som hun gjør mot Elli? 

– Hvordan ville du reagert dersom bestevennen din oppførte seg slik mot deg?  

– Tenk deg at du går inni historien og blir Elli, hva gjør du og hvorfor gjør du det? 

Muntlig: 

– Les utdrag fra Fumbler og Tusenfryd. Bruk disse utdragene og diskuter hvorvidt det er forskjeller og likheter mellom hvordan noen gutter og jenter takler konflikt og relasjoner mellom seg? 

Skriftlig: 

– Generasjon prestasjon er en betegnelse som ofte blir brukt om dagens unge. Skriv et kåseri eller essay der dere diskuterer dette nærmere. Hva mener dere dette betyr? I hvilken grad stemmer det med deres opplevelser av å være ung i dag? Opplever dere at det er viktig å være best i alt dere driver med? 

Kompetansemål:

Norsk

– Lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler.

– Sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid.

– Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon.

– Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

– Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.

– Skrive tekster med funksjonell tekstbinding og riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying på hovedmål og sidemål

Samfunnsfag

– Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.