Opplegg til Tordenskyen

 

FØR: 

Tordenskyen er bok i serien Sankingens tid. Den første boka i serien het Ljå. Les mer om den her.

– Les ingressen til utdraget. Hva tror du det handler om? 

– Hva betyr kunstig intelligens? 

– Denne boka har sjangeren dystopi. Hva betyr det? Hva kjennetegner denne sjangeren?

– Kjenner du til andre bøker innen denne sjangeren? 

– Kjenner du til filmer og tv-serier innenfor dystopisjangeren? 

– Finn ut mer om forfatteren og lag en kort presentasjon.  

Du kan lese fakta om dystop i her.
 

UNDER: 

Individuelt: 

Les fem sider av utdraget og ta en pause i lesinga. Tenk gjennom hva du har lest til nå. Hva synes du? Hvilken forståelse får du av universet og hovedpersonen? Hva tror du skjer videre? 


ETTER:
 

– Ga dette utdraget deg lyst til å lese boka? Gi din vurdering på nettsiden under utdraget. 

– Var det greit å forstå boka selv om du ikke har lest den første boka i serien? 

– Hvordan tenker du omgivelsene der fortellinga utspiller seg ser ut? Lag en tegning eller skriv en kort beskrivelse.

– Skriv en oppsummering i stikkordsform av det du har lest.  

Muntlig: 

– Hva er grunnene til at det i dette samfunnet er noen som bestemmer hvem som skal dø?  

– Hvordan får noen en slik makt? 

– Hva er aktiv dødshjelp? Finn ut mer om temaet og om argumenter for og imot.   

– Hva vet dere om sorteringssamfunnet? Hvilke temaer er ofte inkludert i diskusjonen om sorteringssamfunnet? 

– Hva synes dere om kunstig intelligens? På hvilken måte er det bra eller dårlig? Lag en liste over positive og negative konsekvenser av denne teknologien. 

Oppgaver: 

– Finn på ditt eget dystopiske samfunn og skriv en forklaring av dette samfunnet. Hva har skjedd?  

– Tegn en dystopisk forside basert på utdraget til Tordenskyen eller samfunnet du konstruerte i oppgaven over.  

Sammenligning: 

– Les Begge dør til slutt og sammenlign hvordan avgjørelsen om hvem som skal leve eller dø kan sies å ha en sammenheng mellom disse to bøkene.


Kompetansemål:

Norsk

– Lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler.

– Sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid.

– Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

– Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.

Samfunnsfag

– Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur.

KRLE

– Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning.