Opplegg til Ulvehunger


FØR: 

Muntlig:

Les ingressen. Handlingen i dette utdraget er lagt til Jugoslavia.  

– Hva vet dere om Jugoslavia? 

– Finn ut mer om andre verdenskrig og angrepet på Jugoslavia.

Storebroren til Vuk, Pedja, og kompisen hans, Stevo, blir raskt partisanere. 

– Hva betyr partisaner?

– Hva betyr sabotasjeaksjon og okkupasjonsmakt? 

 – Hva legger dere i tittelen, Ulvehunger?

– Boka har sjangeren spenning. Hvilke forventninger får dere til en slik sjanger?

– Liker dere å lese spenningsbøker? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Hvorfor tror dere bøker om andre verdenskrig fortsetter å være så populære?

– Kjenner dere til andre bøker eller filmer/tv-serier som handler om krig? Finnes det noen likheter mellom disse fortellingene? Hva går igjen?

UNDER: 

Stopp å lese på side 133 etter dette avsnittet:  

“Jeg ser ikke Mama. En fremmed i sivil – tolken? – står på den andre sida av Tata, og to andre uniformer, begge bevæpna, blokkerer sikten til inngangsdøra.” 

– Hva tror dere skjer videre? Skriv ned forslagene felles i klassen. 

ETTER: 

– Var det noen av forslagene dere foreslo underveis som skjedde?

– Hvilket forslag var nærmest?

– Hvilket inntrykk fikk dere av okkupasjonen av å lese utdraget? 

– Hvorfor tror dere Vuk ser så opp til storebroren sin?

– Hvordan tror dere det er å være tenåring under en krig?

– Hva tror dere skjer videre med Vuk og familien? 

– Hvordan vil dere beskrive Vuk? Lag en liste der dere ramser opp ulike personlighetstrekk dere mener han har. 

– Krig i Europa har igjen blitt et aktuelt tema. Hva tenker dere om dette? Hvilket inntrykk gir boka når dere vet om krigen i Ukraina? 

– Tenk deg at Norge blir okkupert. Ville du flyktet eller ville du blitt igjen og kjempet? Går det an å vite helt sikkert hvilket valg man ville tatt?

Skriveoppgave:  

– Skriv ei kort fortelling fra mora sin synsvinkel mens hun venter på Vuk og storebroren hjemme. Hva gjør hun? Hva tenker hun på?

– Lag en faktaoversikt over tidligere Jugoslavia.

– Lag en faktaoversikt over andre verdenskrig.  

Tverrfaglig:
– Ta utgangspunkt i dette utdraget og finn ut mer om hvordan livet var for mange i Europa i 1941.

– Hva skjedde i Norge på denne tiden? Hva preget det norske samfunnet på begynnelsen av 40-tallet? 

 Sammenligning:  

– Les Gutten i mørket av Harald Rosenløw Eeg eller Den gyldne stjerne av Lena Lindgren. Hvilke likheter og forskjeller ser dere mellom en av disse bøkene og Ulvehunger?

– Les utdraget fra De afghanske sønnene. Hvordan tror dere det var å flykte fra krigen i Jugoslavia i 1941 sammenlignet med krigen i Afghanistan? Hvilke rettigheter har man som krigsflyktning i dag sammenlignet med under 2. verdenskrig?

 

Kompetansemål:

Norsk

– Lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler.

– Sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid.

– Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon.

– Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

– Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.

Samfunnsfag

– Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er.

– Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk.

– Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane.