Opplegg til utdrag fra Alt jeg sier er sant av Lisa Bjärbo

A. FØR:

Klassesamtale.
Diskusjon av hva elevene synes om tittelen.
-Snakker dere alltid sant eller hender det at dere drar en hvit løgn? Er det visse situasjoner som frister til å pynte litt på virkeligheten? Gi eksempler og forklar.

Se på bildet på bokomslaget.
-Hvilket inntrykk får dere av Alicia, den unge jenta som forteller historien? Hva tror dere det har å si for emnet og for måten det fortelles på?

B. UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord om:
-Alicia og forholdet hennes til de andre personene.
-Måten hun ordlegger seg på og måten teksten er skrevet på.
-Ting du reagerer på eller lurer på.

C. ETTER:

1. Snakk om stikkordene dine med sidemannen.
Gruppesamtale.

2. Diskuter utdraget i klassen.
Klassesamtale.
Ta gjerne utgangspunkt i spørsmålene under:
-Når i utdraget skjønner dere hva det er Alicia vil?
-Hva synes dere om Alicias beslutning?
-Hvorfor vil hun dette? Hva tror dere er årsaken?
-Hvordan synes dere at hun presenterer sin beslutning?
-Kan dere tenke dere en bedre måte å presentere det på? Et bedre tidspunkt?
-Hvorfor tror dere bestevenninnen hennes, Fanny, reagerer så kraftig?
-Er dere enige med Alicia i at Fanny oppfører seg som en ‘ekte drama queen’?
-Hvordan tror dere at det vil gå med vennskapet deres?
-Hvordan tror du foreldrene hennes vil reagere?
-Hva tenker dere om slutten?
-Hvordan forstår du tittelen, Alt jeg sier er sant?
-Hvordan ville familien din reagert? Vennene dine? Kjenner du noen som ville godtatt det?
-Kan dere se for dere situasjoner der dette kunne være en riktig avgjørelse/beslutning?

3. Skriveoppgave.
Skriv scenen der Alicia besøker bestemor fra bestemorens synsvinkel.

Oppgaven dekker følgende kompetansemål:

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangre og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium