Opplegg til utdrag fra Boy Nobody av Allen Zadoff

Boktrailer

A. FØR:

Klassesamtale.
Boktrailer er en sjanger som brukes for å markedsføre nye bøker. Det er spesielt de store forlagene som lager slike boktrailere og inspirasjonen kommer fra måten filmselskapene markedsfører filmer på.

Se boktrailere til Boy Nobody:
http://www.youtube.com/watch?v=clJ25uwIer8
https://www.youtube.com/watch?v=8kTLh2u5BP4

Diskuter deretter:
-Hvilke virkemidler er brukt? Lydeffekter, bilder, stemmebruk?
-Blir dere påvirket? Får dere lyst til å lese boka? Hvorfor/ hvorfor ikke?

B. UNDERVEIS:

Be elevene lese utdraget fra Boy Nobody og notere stikkord mens de leser:
Tenk på virkemidlene (for eksempel lydeffekter, bilder, stemmebruk)
-Er det noe som ikke kommer fram i boktraileren?
-Er det noe mer du ville hatt med eller gjort annerledes? Hvorfor?
-Synes du boktraileren passer til utdraget? Hvorfor eller hvorfor ikke?

C. ETTER:

1. Bruk notatene dine og del tankene dine med klassen.
-Har dere kommet fram til de samme tingene? Er dere enige/uenige?
-Er det noen som har lagt merke til noe eller som har gode ideer du ikke hadde tenk på? Skriv dem ned!

2. Gå sammen i par eller i grupper.
Se også disse boktrailerne som er laget i forbindelse med lanseringen av Katakombens hemmelighet:
http://www.youtube.com/watch?v=xjJqumdDGQo
http://www.youtube.com/watch?v=zdbtTaWAflE

Velg et av utdragene fra antologien og lag et manus til en boktrailer som skal få andre til å ville lese boka.
Tenk på dette:
– hvilke elementer bør være med for å få ungdom til å ville lese boka?
– hvilke virkemidler kan dere bruke (og hva er mulig å gjennomføre)?
– hvordan kan stemmebruk og måten man leser/snakker på påvirke budskapet?

Framføring:
Her er det flere muligheter. Det går an å framføre boktraileren «live» foran klassen.
Det går også an å lage en filmsnutt eller et lydklipp som dere presenterer.

Opplegget dekker følgende kompetansemål:

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangre og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering