Opplegg til utdrag fra Den onde arven av Thomas Enger

A. FØR:

Klassesamtale
Diskuter i fellesskap hva som gjør en tekst god. Bruk ev. opplegget om litterær smak og kvalitet over.
Bli enige om hvilke kriterier dere skal se etter før dere leser. Be elevene skrive ned disse kriteriene slik at de har dem tilgjengelig.

B. UNDERVEIS:

Elevene leser teksten med kriteriene foran seg og noterer i en leselogg i hvilken grad teksten lever opp til kriteriene. Er det behov for andre kriterier? Noter også spørsmål til teksten.

C. ETTER:

1. Svar på spørsmål i plenum.
Klassesamtale
Diskuter spørsmål til teksten samlet – slik at alle er enige om tekstenes innhold.

2. Personlig mening.
Individuelt arbeid.
Alle får fem minutter for å notere ned tre positive og tre negative argumenter om teksten.
Hva er bra, og hva er mindre bra? Begrunn svaret.

3. Diskusjon for og mot.
Gruppesamtale.
Diskusjon med sidemann der man presenterer argumentene sine for og mot.
Alle får mulighet til å justere argumentene.

4. Diskusjon i hel klasse:
Klassesamtale.
Thomas Enger vant Uprisen i 2014 for Den onde arven.
-Synes dere boken fortjente å vinne prisen? Hvorfor/hvorfor ikke?
Les juryens begrunnelse på nettsidene: uprisen.no. Begrunnelsen finnes også i heftet, «Uprisen – årets ungdomsbok», som følger med årets tXt-aksjon.
Prøv å finne ut hvilke kriterier Uprisen-juryen la til grunn.
-Finner dere igjen noen av de kriteriene som dere kom frem til?
-Er det noen som dere savner?
-Trenges det en pris der ungdommen selv sier sin mening om ungdomslitteraturen?

Opplegget dekker følgende kompetansemål:

– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger