Opplegg til utdrag fra Død manns kiste av Johan B. Mjønes

A. FØR:

Klassesamtale.
-Hva er det som gjør en tekst spennende å lese?
-Hvor viktig er handlingen for at en tekst skal være god?
-Må det skje noe dramatisk?
-Hvor viktig er det med konflikter som setter i gang tanker og følelser hos de sentrale personene i teksten (såkalt indre handling)?
I hvilken grad kan forventningen om at noe skal skje være med å gjøre en tekst spennende?

Hvis læreren mener utdraget kan bli en utfordring for elevene eller ønsker å konkretisere diskusjonen, kan det være en fordel å ta mer direkte utgangspunkt i utdraget og gi en kort innføring i teksten (uten spoilere). Dette kan skje ved at læreren introduserer til personer og handling eller ved å la elevene studere tittel og bokomslag og lese ingressen.

B. UNDERVEIS:

Elevene noterer tanker i leselogg:
-Hva er det egentlig som skjer i utdraget. Hva er handlingen?
-Når er utdraget på sitt mest spennende? Hvorfor?
-Er det noe jeg lurer på, ikke forstår eller som gjør meg nysgjerrig?

C. ETTER:

1. Handling og spenning
Gruppearbeid.
Be elevene presenter tankene sine for hverandre i grupper på 3-4 og diskuter:
-Hva er det som skjer i Død manns kiste?

Be deretter elevene se på sitatene under, lese dem og nummerere dem etter grad av spenning. Skriv 1 foran det mest spennende sitatet, 7 foran det minst spennende osv.

Elevene velger deretter det sitatet som de synes er mest spennende (nummer 1). Hva er det som gjør at dette sitatet er mest spennende? Forklar. Er gruppen enig? Be dem sammenlikne med de tankene de hadde mens de leste utdraget i sin helhet.

Gruppeleder noterer og etterpå presenterer gruppene i plenum hva de har kommet fram til.

• «Men de fulgte båten, for det kunne komme, det kunne komme og guttene satt i båten, så framover, lot vinden ruske i håret, mens de begge tenkte det samme, for de kunne finne, de skulle finne.»

• «Paul signaliserte til Leif at de skulle være forsiktige. De visste begge om falne trestammer som kunne skjule enorme krefter av opplagret energi, og de hadde lært at det også kunne være tilfelle med skipsvrak. En forandring, en ørliten vektendring, og krefter som stod i spenn kunne frigjøres med katastrofalt resultat.»

• «Han kunne svømme inn. Han kunne bare … Hjertet begynte brått å banke hardt. Pusten ble hektisk. Luftboblene stod hvite rundt ham og han trakk seg tilbake. Paul ville inn, han kjente en dragning, men turte ikke. Og han visste at det var galt, man skulle ikke bare svømme inn i uregistrerte vrak. Man skulle ikke det.»

• «Leif kjente pulsen øke idet han entret vraket. Den roet seg imidlertid igjen straks han var innenfor. Leif syntes selv det var litt rart, men hver gang han gjorde noe som var på grensen, eller over, noe som var farlig eller på andre måter overskridende, kjente han en merkelig ro komme over seg.»

• «Det åpnet seg lenger framme, men han så ikke til hva. Mørket ble stadig tettere mens han fortsatte innover.»

• «Leif stoppet opp. Han kjente et sug, som om noe trakk i ham, som om det ble en strøm i skipet, som om døren han hadde åpnet skapte gjennomtrekk. Han følte det som om han ble sugd inn i rommet, sugd inn i mørket. Leif slapp taket i dørkarmen og lot seg trekke med strømmen. Lykten sveipet over rommet mens han gled stille innover, og da så han en skygge.»

• «I løpet av sekunder var han like blind som om han hadde vært uten lys. Hjertet banket, pusten gikk fort, og så traff han veggen på den andre siden av rommet.»

Sitatene kan blåses opp på en projektor eller skrives ut til elevene.

Skriveoppgave
Individuelt arbeid.
Skriv neste kapittel i Død manns kiste, eller skriv avslutningen på fortellingen.

Hvis dere har mer tid til rådighet, kan det være en god idé å jobbe med Død manns kiste og Boy Nobody samtidig og sammenlikne handling og spenning i de to tekstene. Etterlesing og skriveoppgave kan da foregå slik:

ETTER:

1. Sammenlikning av Død manns kiste og Boy Nobody
Gruppesamtale.
Presenter tankene deres for hverandre og diskuter:
-Hva er det som skjer i Død manns kiste?
-Hva er det som skjer i Boy Nobody?
-I hvilket utdrag mener dere det er mest handling?
-Hvilket utdrag synes dere er mest spennende? Hvorfor?
-Er dere enige eller uenige?
-Gruppeleder noterer og etterpå presenterer gruppene i plenum hva de har kommet fram til.

2. Skriveoppgave
Individuelt arbeid.
Velg ett av utdragene, enten Død manns kiste eller Boy Nobody.
Skriv neste kapittel i boka utdraget er hentet fra, eller skriv avslutningen på fortellingen.

Opplegget dekker følgende kompetansemål:

– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangre og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering.