Opplegg til utdrag fra Goliat av Tom Gauld

Tekst og bilde

A. FØR:

Klassesamtale.
Lærer forklarer ord og begreper, f.eks. filister og papyrus. Deretter leser klassen bibelteksten om David og Goliat i første Samuelsbok, kapittel 17. Legg merke til hvordan Goliat blir framstilt: http://www.bibel.no/mobile/nettbibel.aspx?book=1SA&chapter=17
-Hvorfor tror dere Tom Gauld har valgt å tegne denne versjonen av historien?
-Se på forsidebildet og tittelen. Hvorfor er ikke David med i tittelen? Hvorfor heter den bare Goliat?
-Hvordan synes dere Goliat ser ut på bildet? Hvordan framstilles han?

B. UNDERVEIS:

Be elevene lese utdraget fra Goliat og skrive noen stikkord til følgende spørsmål:
-Hvordan framstilles Goliat?
-Liker du ham? Hvorfor/hvorfor ikke?
-Hvordan får forfatteren fram størrelsen hans?
-Hva tenker Goliat om det hemmelige oppdraget?
-Er det noe som overrasker deg?
-Hvorfor tror du Goliat besvimer?

C. ETTER:

1. Klassediskusjon.

Elevene tar i bruk notatene dine og deler tankene sine med klassen.
Diskuter likheter og forskjeller mellom framstillingen av Goliat i bibelteksten og tegneserieutdraget:
– Hvilken Goliat liker dere best? Hvorfor?
– Hva har tegneserieforfatteren gjort for å få fram likhetene og forskjellene?
– Skiller utdraget Goliat seg fra andre tegneseriene dere kjenner? I så fall hvordan?
– Hvorfor tror du Tom Gauld har valgt å bruke tegneseriesjangeren på denne måten.

Les følgende utsagn fra en anmeldelse av Goliat:
“Goliath shows us once again that a story is all about point-of-view. What if Goliath had been put up to his task? What if he was chosen to frighten the Israelites because of his size, but was really a nice guy underneath all that armor and weapons?”

– Hva tror dere anmelderen mener her? Er dere enige/uenige?
Senere i den samme anmeldelsen står det:
“(…) Many say that less is more, and with Gauld’s art that is truly the case.”
-Hva tror dere anmelderen mener med «less is more»?
-Er dere enig eller uenig med anmelderen? Hvorfor?

2. Individuelt arbeid eller i små grupper: Lag tegneserie
Elevene lager sin egen tegneserie basert på utdrag fra en kjent fortelling slik Tom Gauld gjorde med Goliat.
Det går for eksempel an å ta utgangspunkt i en av disse fortellingene:
Terje Vigen: http://www.stopeskien.no/Ibsens-verker/Terje-Vigen-1861
Jobs bok: http://www.bibel.no/Nettbibelen?book=JOB
Smørbukk: http://runeberg.org/folkeven/051.html
Eventuelt går det an å ta utgangspunkt i ett av utdragene fra Handling bak ordene.
Her finner du tips til hvordan man kan lage tegneserie: http://foreningenles.no/skrivetips/tegneserie

Opplegget dekker følgende kompetansemål:

– beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
– planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger