Opplegg til utdrag fra Så vakker du er av Brynjulf Jung Tjønn

A. FØR:

Klassesamtale.
så-vakker-du-erBe elevene se på omslaget.
Hva forteller omslaget? Hvilken følelse eller stemning får dere når dere ser på bildet? Hva sier tittelen? Hva tror dere boka handler om ut fra omslag og tittel?

Så vakker du er handler om at noen som står deg nær får kreft, men er samtidig en bok om kjærlighet og om det å være forelsket.

Hvilke forventninger har elevene til en bok som forsøker å beskrive to så forskjellige følelser samtidig? Kjenner de seg igjen i det å skifte fort mellom å være trist og glad og kanskje til og med iblant være begge deler samtidig?

B. UNDERVEIS:

Sitatlogg.
Velg en eller flere sammenhengende setninger som gjør inntrykk på deg. Det kan f.eks. være fordi setningene er:
– triste
– vakre
– overraskende
– presise
– velskrevne
– skrevet slik at stemningen i utdraget kommer tydelig frem
– en god skildring/beskrivelse
– et vendepunkt i teksten

C. ETTER:

Velg det sitatet du liker best og skriv en skjønnlitterær tekst der du bruker det sitatet du har valgt.

(Opplegget kan også gjennomføres med utgangspunkt i et annet utdrag fra antologien.)

Oppgaven dekker følgende kompetansemål:

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangre og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium