Opplegg til utdrag fra Svarte-Mathilda III av Tor Arve Røssland

A. UNDERVEIS:

Bruk ulike digitale kilder for å finne ut mer om forfatteren, både om livet til forfatteren, hvilke bøker han har skrevet, hva han er opptatt av osv.
Forslag til nettsider:
http://www.forfattaren.no/
http://ingelin.no/blogg/2012/10/26/bak-bkene-tor-arve-rssland.html
http://jonewo.net/siste-nytt/intervju-med-tor-arve-rossland/

B. UNDERVEIS:

Les utdraget fra Svarte-Mathilda III og noter underveis.
-Er det noe du lurer på, noe som gjør deg nysgjerrig?
-Noe som gjør deg irritert, glad, sint, trist, skuffet, tankefull, overrasket, engasjert?

C. ETTER:

Bruk det du har funnet ut om forfatteren, og tanker og notater fra lesing, som utgangspunkt for å skrive spørsmål til forfatteren, Tor Arve Røssland.
Se deretter for deg at du intervjuer forfatteren og skriv samtalen som et (fiktivt) forfatterintervju. Lag en innledning om forfatteren og fortsett deretter med de spørsmålene du har laget, fulgt av forfatterens fiktive svar som du selv finner på basert på hva du vet og tror.

Oppgaven dekker følgende kompetansemål:

-lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangre og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
-skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium