Opplegg til utdrag fra The Rise and Fall of Gøran Trovåg av Gaute M. Sortland

A. FØR:

Klassesamtale
Be elevene se på omslaget.
NB: Det er meningen at elevene bare skal lytte til utdraget – ikke lese – og det kan derfor være en fordel å lyse omslaget opp på en prosjektor.
Hva forteller omslag og tittel om innholdet?
Boken har en engelsk tittel. Hva betyr tittelen? Hvorfor tror dere forfatteren har valgt en slik tittel? Stuart/Gøran Trovåg er med i et band. Hva slags band tror dere det er, og hvordan tror dere at de høres ut?

B. UNDERVEIS:

Elevene tar notater mens de hører på lydfilen som hører til utdraget fra The Rise and Fall of Gøran Trovåg. Lydfilen er – i likhet med lydfiler til alle de andre utdragene – å finne på nett til hvert tekst. Det kan være lurt å spille av lydfilen 2 ganger.

C. ETTER:

1. Skriv et sammendrag
Individuelt arbeid.
Elevene skriver et sammendrag av utdraget på bakgrunn av notatene sine.

2. Sammenligne sammendrag
Gruppesamtale.
Når tiden er ute og de er ferdige, skal elevene sette seg i grupper på 2-3 elever og sammenligne sammendragene de har skrevet. Har de skrevet det samme? Hva er ev. forskjellig? Har de fått med det viktigste?
Hvordan er det å skulle skrive sammendrag av en tekst uten å lese – bare lytte?

Opplegget dekker følgende kompetansemål:

– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangre og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster