Simon Stranger: De som ikke finnes

FØR:
Snakk med elevene om hva det vil si å være papirløs flyktning. Vis også gjerne til den aktuelle debatten om situasjonen med båtflyktninger i Middelhavet. Noen av disse spørsmålene kan inngå i diskusjonen:

– Hvilke tanker har dere om hva båtflyktningene flykter fra og hva de flykter til?
– Hva synes dere om hvordan situasjonen håndteres i dag?
– Har dere noen tanker om hva som bør gjøres?
– Vet dere hvor mange papirløse det finnes i Norge?
– Hva vet dere om situasjonen de er i?
– Hvordan forstår dere tittelen på boken, De som ikke finnes?
I forlengelse av den innledende diskusjonen er det mulig å se følgende filmsnutt fra YouTube som tar opp bokens tema:
Elevene kan også få i oppdrag å samle inn informasjon om papirløse flyktninger og migrasjoner ved hjelp av læreboken i samfunnsfag eller bonusstoffet som ligger under utdraget.
Temaet egner seg godt for et tverrfaglig samarbeid med samfunnsfag.

UNDERVEIS:
Be elevene notere stikkord mens de leser, eventuelt med utgangspunkt i ett eller flere av følgende punkter:
– Noe som provoserer
– Noe som vekker følelser

ETTER:
1. Del leseopplevelsen
Gruppesamtale.

La elevene dele leseopplevelsene sine i mindre grupper. De kan ta utgangspunkt i stikkordene sine og i følgende spørsmålene under. Elevene kan ta opp diskusjonen på mobiltelefon og skrive en rapport eller et refleksjonsnotat eller dere kan oppsummere gruppearbeidet muntlig i plenum.

– Hva synes dere om måten Emilie reagerer på da Samuel dukker opp hjemme hos henne?
– Hvorfor tror dere ikke Samuel går inn til familien sin?
– Hvilket inntrykk får dere av de to ungdommene og forholdet mellom dem?
– Hvordan tror dere forholdet vil utvikle seg i fortsettelsen?
– Hva ville dere gjort dersom Samuel eller en annen papirløs flyktning hadde dukket opp hjemme hos dere?
– Er det noen forskjell på å lese om papirløse i nyhetene og i en roman? Hva er eventuelt forskjellen?

2. Skriveoppgave:
a) Skriv et leserinnlegg til Aftenpostens Si-D der du sier din mening om situasjonen for papirløse flyktninger i Norge. Som bakgrunnsstoff kan du velge å bruke deler av bonusstoffet som ligger under utdraget fra De som ikke finnestxt.no.
b) Skriv en artikkel om situasjonen rundt båtflyktninger i Middelhavet. Som bakgrunnsstoff kan du velge å bruke deler av bonusstoffet.

Forslag til kompetansemål:
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium