Skrivekonkurranse for 9. og 10. trinn

Svarfrist 19. oktober

Rapportene fra FNs klimapanel som kom våren 2014 slår fast at klimaendringer kan føre til lavere matproduksjon, utryddelse av arter, tørke og oversvømmelse. Foreningen !les, Forfatternes klimaaksjon og Norsk Forfattersentrum ønsker dine tanker om utfordringene med klimaendringene.

Skal Norge hente opp alt av olje og gass, eller la den ligge i bakken til de som kommer etter oss?  Norge vil stenge alle kullgruver i verden – hvorfor ikke også på Svalbard som kan bli verdens flotteste arktiske naturpark? Hvorfor skal vi bare ha svarte hustak når de kan dekkes av solceller, gress eller urtehager? Er klimaproblematikken vårt ansvar og hva gjør vi med det? Skriv et innlegg, en novelle, en artikkel eller en annen tekst som belyser problemstillingene. Få inspirasjon her

En jury bestående av Dag Larsen, Brit Bildøen, Thor Sørheim og Bård Lahn, kårer de ti beste tekstene som vinner reise, opphold og skrivekurs med Vigdis Hjorth med flere. En av vinnertekstene kommer på trykk i neste nummer av Faktafyk, og alle blir publisert i Faktafyks e-magasin.

Skriv teksten din inn i skjemaet under, eller send den på e-post til troels@foreningenles.no