Spørreundersøkelse tXt Drømmer

Spørreundersøkelse tXt Drømmer 2020/21

Spørreundersøkelse til lærere og bibliotekarer som har deltatt i tXt-aksjonen Drømmer 2020/21.
  • lærerbibliotekar
  • svært braveldig brabradårligvet ikke
  • svært braveldig brabradårligvet ikke
  • svært braveldig brabradårligvet ikke
  • svært braveldig brabradårligvet ikke
  • svært braveldig brabradårligvet ikke
  • svært braveldig brabradårligvet ikke