Spørreundersøkelse tXt Opprør! 2018

Spørreundersøkelse tXt Opprør! 2018

Svar fra lærere og bibliotekarer som har deltatt i tXt-aksjonen Opprør! 2018.