Terje Torkildsen: Arrfjes

FØR:
Forbered lesingen ved å snakke om følgende:
Arrfjes har blitt kalt både en historisk sjøroman og en robinsonade. Hva tenker dere når dere hører disse ordene?
– Hvilke forventninger har dere til en bok som blir beskrevet slik?
– I ett av intervjuene under sier forfatteren at «gjennomgangstemaet er det same i Arrfjes som i tidlegare bøker: Det handlar om ungdom som blir rivne ut av sine trygge rammer og ikkje veit kva vaksne dei kan stola på.» I hvilken grad er dette en problemstilling som er relevant for dere?
I utdraget er det brukt en del maritime ord og uttrykk som elevene eventuelt kan få forklart før de setter i gang med lesingen. Blant ordene som eventuelt trenger en forklaring er: nygjelda, dørken, akterstomnen, kjølhalt, Priserætten, brigg, trojanar, fregatt.

UNDERVEIS:
– Be elevene sette en ring rundt ord som knytter seg til det maritime.
– Be dessuten elevene streke under nøkkelord og/eller notere stikkord som beskriver førstereisgutten Ejner Tevig, båtsmann Smith og kaptein Nygård.

ETTER:
1. Min leseopplevelse.
Individuelt arbeid eller i grupper

Be elevene fortelle hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Velg ut noen av uttrykkene og fortsett setningene. Prøv også å gi en forklaring ved å bruke ordet ‘fordi’.
k. Da jeg leste, la jeg merke til…
l. Jeg synes at…
m. Jeg likte godt da…
n. Jeg ble irritert over…
o. Det gjorde inntrykk på meg at…
p. Hvis jeg var…
q. Jeg ble skuffet over…
r. Jeg ble overrasket over…
s. Slutten var…
t. Fordi…

2. Diskusjon i hel klasse.
Klassesamtale

a) Diskuter spørsmål til teksten samlet – slik at alle er enige om tekstens innhold. Ta også gjerne opp noen av de vanskelige ordene som elevene har funnet og forklar hva de betyr.
b) Snakk deretter om teksten ved å la elevene formulere sine opplevelser og følg opp med spørsmål som viser at opplevelsene tas på alvor.
Det går også an å ta opp ett eller flere av følgende spørsmål:

 

– Hvilket inntrykk får dere av personene?

– Hvordan synes dere Ejner blir behandlet?
– Hva tror dere han tenker?
– Hvordan tror dere det vil gå med han?
– Synes dere ovennevnte tema («ungdom som blir rivne ut av sine trygge rammer og ikkje veit kva vaksne dei kan stola på») er dekkende for utdraget?
– Er det andre temaer som dere synes er mer sentrale?
– Hvordan kunne handlingen eller personene vært annerledes for å si noe om temaet?
– Hvordan kunne samme tema kommet til uttrykk i deres hverdag?
– Har Ejner egenskaper eller erfaringer som gjør at dere tror han vil klare utfordringene som han møter? Hvilke?
– Hvordan tror dere en vanlig norsk ungdom av i dag, hadde taklet en slik situasjon?
– I en anmeldelse på uprisen.no skriver Kristine Nilsen Vassnes fra 9A på Tromstun skole følgende om Arrfjes:
«Jeg syntes denne boken var bra fordi jeg lærte mye nytt og interessant. Og den gir et godt innblikk i krigen som var i 1812. Det var action gjennom hele boka som bare gjorde meg mer og mer interessert. Arrfjes er en historisk sjøroman for ungdom. Forfatteren er den doble Uprisvinneren Terje Torkildsen. Jeg vil gi Arrfjes terningkast 6, dette er en flott kandidat til Uprisen.»
– Hvor viktig er det at man lærer noe av bøker som man leser?
– Hvor viktig er det at bøker har mye action?

3. Skriveoppgaver:
a) Bruk ulike digitale kilder for å finne ut mer om forfatteren, både om livet til forfatteren, hvilke bøker han har skrevet, hva han er opptatt av osv.
Forslag til nettsider:
http://terjetorkildsen.no
http://www.aftenbladet.no/kultur/Til-sjos-med-Torkildsen-3510072.html
http://jonewo.net/siste-nytt/intervju-med-terje-torkildsen/
http://www.nynorskbok.no/2014/12/09/terje-torkildsen-arrfjes/
http://www.nbuforfattere.no/2012/05/31/uprisen-til-terje-torkilsen/
Bruk det du har funnet ut om forfatteren og tanker og notater fra lesing, som utgangspunkt for å skrive spørsmål til forfatteren, Terje Torkildsen.
Se deretter for deg at du intervjuer forfatteren og skriv samtalen som et (fiktivt) forfatterintervju. Lag først en innledning om forfatteren. Still deretter spørsmålene du har laget og fiktive svar fra forfatteren som du selv finner på, basert på hva du vet og tror.
b) Robinsonaden er en sjanger der at en eller flere personer havner på en øde øy og må overleve ved hjelp av det de kan utvinne av naturen og egne ferdigheter. Den består av en rekke episoder, som typisk begynner med et forlis, etterfølges av en del der øya utforskes og der det venter farlige opplevelser før boken slutter med en redning. Robinsonaden er som regel skrevet som en dagbok eller en roman.
Velg ut en av episodene og skriv denne delen av din egen robinsonade. Hvis du for eksempel velger å skrive om forliset kan du beskrive skipet dere seiler med, hvem som er med, fortelle hvor dere skal og hva som plutselig skjer. Blir alle reddet, eller er det noen som omkommer? Får dere med dere noe fra skipet? Hvordan kommer dere i land på øya? Bestem deg for noen ord som må være med. Du kan for eksempel bruke noen av ordene fra utdraget fra Arrfjes eller ord som «seil», «redd», «drukne», «svømme», «bølger», «brenning».

4. Vinn et klassesett av Arrfjes
Vi oppfordrer alle klasser som har likt utdraget fra Arrfjes til å skrive inn og fortelle hvorfor de har lyst til å lese resten av boka. Send en tekst som viser engasjementet og begrunner hvorfor akkurat dere skal få et klassesett av boken til troels@foreningenles.no. Teksten kan for eksempel inneholde elevtekster fra oppgaven over eller annet som viser engasjement og leselyst.
Fristen er 1. november.
Forslag til kompetansemål:
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium