Tor Arve Røssland: Soledad

FØR:
Gruppearbeid

En sterk trend i den nyeste barne- og ungdomslitteraturen er dystopien. I forlengelse av blant annet amerikanske bøker som Dødslekene og Divergent var opp mot 20% av ungdomsromanene som ble gitt ut på norsk våren 2014 dystopier.
Som forberedelse til lesingen av utdraget fra Soledad kan elevene få i oppdrag å bruke ulike digitale kilder og finne ut mer om denne dystopi-sjangeren. I bonusstoffet til Soledad finnes det lenker til ulike tekster og artikler som behandler emnet og som elevene kan bruke i forberedelsen.
En alternativ fremgangsmåte er å be én eller flere elever som allerede er interessert i sjangeren forberede en kort presentasjon.

UNDERVEIS:
Elevene ser etter sjangertrekk mens de leser. De kan notere eller streke under partier i teksten.

ETTER:
1. Diskusjon av utdraget
Klassesamtale.

Diskuter den umiddelbare oppfattelsen av teksten.
– Hvilket inntrykk får dere av Soledad?
– Hva tror dere kan ha skjedd?
– Hvordan synes dere hun takler situasjonen som har oppstått?
– Hva ville dere gjort hvis dere plutselig hadde vært helt alene?

Snakk deretter om dystopi-sjangeren og diskuter i hvilken grad Soledad kan sies å være et eksempel på denne sjangeren (hvilke av sjangertrekkene fortellingen benytter seg av).
Det er mulig å trekke inn andre titler i diskusjonen og å sammenligne for å få frem det særlige ved Soledad.

2. Skriveoppgave:
a) Skriv en saktekst der du diskuterer i hvilken grad ungdom risikerer å ta skade av å lese dystopiske bøker, se dystopiske filmer eller spille dystre dataspill.
b) Ta utgangspunkt i utdraget fra Soledad og skriv en fortelling med teksten som inspirasjon. Du står fritt til å la deg inspirere av leseopplevelsen din. Kanskje vil du skrive om et samfunn etter katastrofen, hvordan du reagerte da du våknet opp alene i huset ditt, hva som skjer videre i Soledad eller bare begynne fortellingen din med samme setning som utdraget.

Forslag til kompetansemål:
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium