Den kreative regissøren

olamartinVi har tatt en prat med Ola Martin Fjeld, regissøren av årets tXt-film.

Til årets tXt-aksjon arrangerer Foreningen !les i samarbeid med Forfatternes klimaaksjon og Norsk Forfattersentrum en skrivekonkurranse for elever på 9. trinn. Konkurransen innebærer å skrive en tekst om utfordringene med klimaendringene. Les mer om konkurransen her.

Som en del av konkurransen er det laget en animasjonsfilm som skal motivere og inspirere elevene til å skrive. Regien er ved Ola Martin Fjeld, som har jobbet som regissør siden 2007 og driver filmselskapet Film Faktisk. Fjeld har også tidligere laget aksjonsfilmer for Foreningen !les.

– Animasjonsfilmen er utviklet i samarbeid med Julian Vargas, og vi håper den vil engasjere og inspirere elever til å delta i skrivekonkurransen og i diskusjoner om klimaendringene, sier Fjeld til foreningenles.no.

Selv om filmen relativt kort, har den tatt tid å lage.

– Filmen er på under to minutter, men det har vært en lang og detaljert prosess med å ferdigstille den. Vi begynte med å lage fortellerstemme og bildemanus. Deretter gikk vi flere runder med å diskutere selve historien, design, lyd, musikk osv. Så kommer selve animasjonsjobben. Det er mye frem og tilbake før det endelige resultatet foreligger.

For å få på plass et godt manus kreves også mye undersøkelser på forhånd, i dette tilfellet om utfordringer, nyheter og spørsmål knyttet til spesielt natur og klima.

– Via Foreningen !les ble fem forfattere utfordret til å skrive en kort case som kunne egne seg for filmatisering. Vi tok utgangspunkt i bidraget til Agnes Ravatn, som siterer Robert Skinner mens han var leder for Oxford Institute of Energy. Senere ble Skinner faktisk Statoils oljesanddirektør, sier Fjeld og utdyper:

– Det handler om et slags kretsløp, der det ene fører til andre, at en liten ting kan få store konsekvenser. (Les sitatet her)

– I en animasjonsfilm får vi muligheten til å overdramatisere, men samtidig ta utgangspunkt i virkelige hendelser og utfordringer. Det er en frihet i det.

– Det fine med animasjon, er jo at du som regissør kan tillate deg mer og sette ting på spissen i større grad. Med denne filmen har vi forsøkt å gjøre det med utgangspunkt i Skinners sitat, legger han til.

Fjeld forteller at dette er første gangen han jobber med animasjonsfilm, men forhåpentligvis ikke siste.

– Jeg synes det har vært interessant og det har gitt mersmak. Jeg har samarbeidet med proffe folk hele veien. Egentlig har det vært få humper langs veien.

– Det fine denne gangen var også at formålet med filmen begrenset seg til en konkret målgruppe. På den måten blir det veldig målbart hva som fungerer og ikke gjør det.

– I en prosess som det er å lage film, må man ta mange valg. Det har vært enklere når man hadde en målgruppe og aksjon å forholde seg til, sier Fjeld.

Er det ikke slik at boka alltid er bedre enn filmen?

– Jeg synes det er rart å sammenligne bøker og filmer. Det er to forskjellige opplevelser og selvstendige verk.

– Når man ofte blir skuffet over å se en film som er basert på en bok, så er det kanskje heller slik at det er fantasien til leseren som er bedre enn filmen, tror regissøren.

Selv trekker Fjeld frem tre filmer som han mener har klart overgangen fra bok til film.

– Jeg synes Ondskapens hotell, Apokalypse nå! og La den rette komme inn har klart å overføre visjonen og fange essensen av bøkene i filmformatet. I disse filmene synes jeg regissørene skaper sine egne universer og bevarer følelsene og visjonene til forfatterne.