tXt i flere format

For å gjøre tXt tilgjengelig for flere har Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) produsert lyd og punktskrift av utdragene i årets aksjon.

Lyd: Utdragene i tXt finnes også som lydfiler. Elever som strever med å lese, kan låne hele antologien som lydbok hos NLB.

Viktig å inkludere alle elever i tXt

I de fleste klasser er det elever som har problemer med å lese visuell tekst på grunn av nedsatt syn, dysleksi eller andre lesevansker. NLB produserer lydfiler slik at flere blir inkludert og kan få gode leseopplevelser. Lydfilene ligger sammen med tekstutdragene på aksjonssiden. Alle som vil kan høre dem.

tXt-antologien som lydbok og punktskrift

Elever med lesevansker kan låne hele tXt-antologien som lydbok fra NLB og i appen Lydhør.

Blinde og svaksynte barn kan låne antologien i punktskrift (blindeskrift). NLB har også lydbøkene som utdragene er hentet fra.

Lån antologien Løyndom på lyd eller i punktskrift her

Foreløpig lenke, til reservering her

NLB – et gratis bibliotektilbud

NLB er et bibliotek underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet som produserer og låner ut lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift. Alle som har dysleksi eller andre lesevansker kan låne. Tilbudet er gratis. Hvert år lager NLB lydfiler av tekstutdragene til tXt-aksjonen.

Hos NLB finner du lydbøker i alle sjangre, fra fantasy, humor og grøssere til faktabøker, noveller og bøker på engelsk. Skolelydbøker kan også lånes via NLB. Les mer om NLB her

Ta kontakt med ole@foreningenles.no dersom du har spørsmål.