tXt i flere format

For å gjøre tXt tilgjengelig for flere har Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) produsert lyd og punktskrift av utdragene i årets aksjon.

Lyd: Utdragene i tXt finnes også som lydfiler. For deg som strever å lese, kan du også låne hele lydbøkene hos NLB.

HØR HELE LYDBOKA TIL UT AV SKYGGENE HER

I alle klasser er det elever som har problemer med å lese visuell tekst. Årsakene kan være nedsatt syn, dysleksi eller andre lesevansker. Lydfiler produsert av NLB bidrar til å inkludere alle elever får gode leseopplevelser og kan delta i litterære samtaler.

NLB er underlagt Kulturdepartementet og er et offentlig bibliotek som produserer og låner ut lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift (blindeskrift). Hvert år lager NLB lydfiler av tekstutdragene til tXt-aksjonen. Lydfilene ligger sammen med tekstutdragene på aksjonssiden slik at alle kan lytte til dem.

Elever med lesevansker kan låne hele tXt-antologien på lyd fra NLB. Blinde og svaksynte barn kan låne antologien i punktskrift. I tillegg har NLB de fleste lydbøkene som utdragene er hentet fra.

Lydbøker gir mestringsfølelse og leseglede
Hos NLB finner du lydbøker i alle sjangre, fra fantasy, humor og grøssere til faktabøker, noveller og bøker på engelsk. Skolelydbøker kan også lånes via NLB. Alle som har dysleksi eller andre lesevansker kan låne, og tilbudet er gratis. Du finner mer informasjon her

Ta kontakt med ole@foreningenles.no dersom du har spørsmål.