Opplegg til Ubesvart anrop

 

FØR:

I Ubesvart anrop befinner vi oss i Oslo på sensommeren 2011. Det er cirka en måned etter terrorangrepene 22. Juli, og Rebekka og Fariba skal begynne på videregående skole.  

Muntlig: 

– Hva vet dere om 22. Juli 2011? 

– Hva har du blitt fortalt hjemme om denne dagen og hendelsen? 

– Kjenner du noen som opplevde, så eller hørte angrepene? 

– Hvordan tror dere skolestart i august 2011 opplevdes for elevene? 

– Hva tror dere var viktig for elevene i forbindelse med skolestart denne høsten?  

– Hva tror dere tittelen, Ubesvart anrop, betyr? 

– Hvordan tror dere det går med Rebekka og Fariba på første skoledag på videregående skole 

– Nora Dåsnes har både tegnet og skrevet Ubesvart anrop. Kan dere finne ut mer om henne og hvilke bøker hun har gitt ut tidligere?  


Ubesvart anrop
er en tegneserie. 

– Liker du å lese tegneserier? Hvorfor/hvorfor ikke?  

– Hva mener du er viktig for at en tegneserie skal være god? 

– Kjenner du til mange tegneserier? Kan du nevne noen titler? 

– Kan du nevne navn på noen tegnere? 

– Kan du navnet på ulike tegnestiler?  

– Kan du nevne filmer og tv-serier som er basert på tegneserier? 

– Liker du å tegne? Hvorfor/hvorfor ikke? 

– Hvilke forventninger har du til en tegneserie om 22. juli?   


Her kan dere lese mer om tegneserier: 

I denne boka kan du lese om tegneseriens historie.


UNDER:
 

Lesestopp: 

– Stopp å lese på side 54. Diskuter sammen i klassen: 

– Hvorfor er noen av bildene røde på disse sidene? 

– Hvorfor tror dere forfatteren/illustratøren har valgt å farge akkurat disse bildene røde? 

– Hva er det de røde bildene viser? 

– Hvordan synes dere det fungerer at noen bilder er røde og noen i sort/hvitt? 


ETTER: 

– Hva tenker dere etter å ha lest utdraget? Er det noen følelser som vekkes?  

– Hvordan var det for Rebekka og Farida å begynne på skolen? 

– Hvorfor tror dere Rebekka måtte forlate auditoriumet?  

– Se nærmere på bildet på side 57. Hvilken mening legger dere i dette bildet? 

– Fikk dere lyst til å lese mer? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Oppgaver: 

– Lag ei ny tegning til omslaget av boka. 

– I hvilken grad gir tittelen mening ut ifra utdraget? Hvilken tittel ville dere valgt på boka? 

– Finn fram til andre bøker om 22. Juli. Lag en liste med bøker som handler om temaet for din aldersgruppe.  

– Ta utgangspunkt i utdraget og lag et rollespill. Bruk snakkeboblene som manus.   


Bonus: Empirix er et nettsted som skriver om tegneserier. Les mer her.


Kompetansemål:

Norsk

– Lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler.

– Sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid.

– Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon.

– Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

– Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.

Samfunnsfag

– Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast.

Kunst og håndverk

– Reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess.