Vinnar av fotokonkurransen

Foto av Amanda Sofia Fossnes Petersson

Foto av Amanda Sofia Fossnes Petersson

Her er vinnarbilete i tXt-aksjonen Panser

Oppgåva var som følgjer:

Ta eit bilete av antologien i ein eller annan situasjon,
kulisse eller stad.

Legg bilete på Instagram under #txtpanser #foreningenles.

Vinnaren er Amanda Sofia Fossnes Petersson!

Vi gratulerar!